Esolvo participarà a la Fira Municipalia amb Escio i el seu mòdul per Ajuntaments