Com a Consultoria Esolvo ofereix un nou concepte de servei informàtic

Tranquil·litat, estalvi, millora contínua i informació defineixen a EsolvoMissió

Tanmateix, la nostra raó de ser, assessorament i aportació de solucions de valor, a cadascun dels projectes, amb aplicacions de noves tecnologies (TIC) i metodologia. De la mateixa manera, consolidar en casos d'èxit cada projecte. A més, saber que allò que fem tindrà continuïtat en el futur i creixerà i serà susceptible de millorar.

Visió

Convertir-nos en referent nacional d'empresa consultora del sector TIC. A més, crear una xarxa de col·laboradors per capilar el model de negoci. Convertir-nos en l'assessor tecnològic global del client.

Valors "El nostre decàleg"

1.- La nostra gent (el nostre gran valor)

2.- Passió i Il·lusió (per allò que fem)

3.- Compromís (de servei)

4.- Evolució (millora continua, creixement del client i pròpia)

5.- Equip (fer equip amb el client, 1+1=3)

6.- Equilibri (posar en valor la feina feta, ha d'estar equilibrada amb allò que el client espera de nosaltres)

7.- Empatia (disposats a escoltar activament)

8.- Excel·lència (és el camí... i en el camí està el resultat)

9.- Consciència (presents en el moment actual, conscients tots de la importància del que fem)

10.- Creativitat (sempre a l'aguait, mentalitat oberta)

Esolvo som una consultoria informàtica

On fem del servei la nostra passió oferint excel·lència, tranquil·litat, estalvi i millora contínua als nostres clients aplicant coneixement, metodologia i tecnologia.