La millora contínua s’aconsegueix estant sobre les coses regularment