Esolvo va participar en el programa “Empresa x tots” de TV Girona per presentar la plataforma Comandes Online