Esolvo participa en el projecte “Jo de gran vull ser com tu”