Esolvo Cloud Backup, la garantia de les còpies de seguretat