El Software CRM & ERP de gestió online de projectes

· Millora la planificació empresarial en temps real

· Augmenta la productivitat i  l’eficiència laboral

· Eina online de gestió per a brigades municipals

· Configuració modular per a empreses i ajuntaments

Demana més informació sense compromís