Les vacances suposen un caos per la teva empresa? Un CRM com Escio t’ho farà més senzill