Les empreses de la Start-up Catalonia augmenten un 60% la seva facturació