Esolvo participa amb una xerrada en el projecte “Jo de gran vull ser com tu” a l’escola Fanals d’Aro