Esolvo celebra la diada amb un concurs per a tots els seus seguidors