Esolvo, amb els joves que seran el futur tecnològic