Esolvo forma part dels primers 3.000 agents digitalitzadors del programa Kit Digital