Canvi i renovació en totes les infraestructures informàtiques del Centre Escolar Empordà