Notícies

Renovació de la web de CORVE

20/04/2015

Us presentem la web de CORVE, la qual hem renovat i millorat. Aquest projecte s’ha realitzat amb el sistema de gestió de contingut eCMS, tot i que, aquest s'ha adaptat i personalitzat.


En aquest projecte hem prioritzat el traspàs d'informació de la web antiga a la web nova. S'han importat tots els documents, notícies i associats existents.
A més, hem millorat el cercador i la gestió dels documents. Amb aquestes millores es podrà cercar per contingut i la gestió d'aquests serà més senzilla.

CORVE és una entitat reconeguda legalment com a representant del sector de l'automoció i la nàutica a la província de Girona, forma part d'altres associacions, federacions i confederacions que la representen a nivell superior.

La web es pot visualitzar amb tot tipus de dispositius, ja que és una web responsive, en la que el disseny s'ha adaptat a pc's, tablets i smartphones.

Ja que és una web amb molt de contingut, hem creat un espai informatiu, ordenat i molt visual on podreu trobar amb facilitat tota la informació referent a l'associació.