Metodologia Programació Web

PROCÉS DE CREACIÓ WEB

La creació d'una web no es limita tan sols a la programació i els dominis. El llançament i posicionament de la web és igual d’important per a nosaltres, ja que són els factors que en suposaran l’èxit i amb els quals els nostres clients en veuran els resultats i en quedaran satisfets. Dins aquest procés trobem diferents fases diferenciades, en les quals intervé tant Esolvo com el client.